VÄLKOMMEN TILL STÅL & BRANDTEKNIK AB

 

   Vi har sedan etableringen 1989

Utfört kvalitetssäkrade entre-prenader. Exempelvis brand-tätning av genomföringar och brandisolering av stål-konstruktioner. 

Levererat typgodkända och dokumenterade brand-tätningssystem från eget lager eller genom våra åter-försäljare.

Kompetens efterfrågas och sedan många år erbjuder vi kurser inom brandtätning.

 

Arbetat fram ett framgångs-rikt kvalitets- och miljö-ledningssystem

Det har resulterat i att vi sedan november 2005 är kvalitetscertifierade enligt:

SS-EN ISO 9001:2015
SS-EN ISO 14001:2015