VÄLKOMMEN TILL STÅL & BRANDTEKNIK AB

Stål & Brandteknik utför sen 1989 kvalitetssäkrade entreprenader, t.ex brandtätning av genomföringar och brandisolering av stålkonstruktioner. 

Vi levererar typgodkända och dokumenterade brandtätningssystem från eget lager eller genom återförsäljare.

Vi fick förtroendet att utföra brand- och ljudtätningar samt brandisolering av stål-konstruktioner på TELE-2 ARENAN, belägen söder om Globenområdet i Stockholm, som nu är klar och invigd. Vi började i november 2011 och entreprenaden avslutades i december 2014. 

Stål & Brandteknik AB har också arbetat fram ett framgångsrikt kvalitets- och miljöledningssystem som resulterade att vi sedan november 2005 är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2000 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.