VÄLKOMMEN TILL STÅL & BRANDTEKNIK AB

Vi vill tacka våra kunder och leverantörer för det gångna året och önska ett
Gott Nytt 2019.

Vi skänker ett bidrag till BRIS arbete.

 

   Vi har sedan etableringen 1989

Utfört kvalitetssäkrade entre-prenader. Exempelvis brand-tätning av genomföringar och brandisolering av stål-konstruktioner. 

Levererat typgodkända och dokumenterade brand-tätningssystem från eget lager eller genom våra åter-försäljare.

Kompetens efterfrågas och sedan många år erbjuder vi kurser inom brandtätning.

 

Arbetat fram ett framgångs-rikt kvalitets- och miljö-ledningssystem

Det har resulterat i att vi sedan november 2005 är kvalitetscertifierade enligt:

SS-EN ISO 9001:2000
SS-EN ISO 14001:2004