Vår representant är i Uppsala, Gävle, Västerås, Mölndal, Malmö,och Lund

Uppsala  Lundagrossisten AB   8/11   kl. 0700-13.00 
Gävle Lundagrossisten AB 9/11 kl. 0700-13.00
Gävle Dahl AB 10/11 kl. 07.00-13.00
Västerås Lundagrossisten AB 15/11 kl. 07.00-13.00
Mölndal Lundagrossisten AB 22/11 kl. 07.00-13.00
Malmö Dahl AB (City) 23/11 kl. 07.00-13-00
Malmö Lundagrossisten AB 24/11 kl. 07.00-13.00
Lund Lundagrossisten AB 25/11

kl. 07.00-13.00