CE-Certifikat och Byggproduktcertifikat

I samband med utfasning av typgodkännanden ersätter vi nu typgodkännande med CE-certifikat och Byggproduktcertifikat.
De berörda produkterna är Brennix Brandfog, Brennix Brandskyddsmassa och S&B Brandtejp 60/120/LPM.