Radhus Brandskyddsåtgärder

Stål & Brandteknik AB har tagit fram ett koncept för brandskyddsåtgärder för radhus. Vi har nu fått förtroendet att åtgärda 32 st radhuslägenheter åt HSB-föreningen Brf Österåt i Södertälje. Åtgärderna gäller uppdatering av brandcellsbegränsningarna till brandklass EI60 på vinden mellan lägenheterna.