Kvalitetspolicy

Stål & Brandteknik AB tillgodoser sina kunders förväntningar och krav genom att erbjuda hög och jämn kvalitet på entreprenader, produkter, leveranser, information och service.

I vårt arbete fokusera på rätt uppgifter samt ta emot rätt, göra rätt och lämna ifrån oss rätt.

Vi definierar kvalitetsmål som understödjer vårt förbättringsarbete i processer och produkter samt genom utbildning och information engagera och motivera våra medarbetare så att vi tillsammans når bästa resultat.

 

Miljöpolicy

Stål & Brandteknik AB arbetar med produkter som främjar miljön och ett slutet kretslopp samt motverkar föroreningar.

Genom vårt agerande och utbildning samt information verkar vi för att ständigt öka miljömedvetenhet hos leverantörer, entreprenörer och medarbetare. Kontinuerligt förbättrar vi verksamhetens miljöprestanda samt följer myndigheters råd, anvisningar och lagar.

 

Arbetsmiljöpolicy

Stål & Brandteknik AB uppfyller i alla avseenden kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifter. Vi verkar för en sund arbetsmiljö omfattande psykisk, social och fysisk miljö, för samtliga medarbetare i verksamheten.