Produktgrupper

Produkter

Kortlingsplåt

Kortlingsplåten används i brandcellbegränsade gipsväggar där hål tagits för genomföringar av rör-, vent- och kabelgenomföringar.

  

TEKNISK FAKTA

Kortlingsplåten levereras i längder om 2 meter och finns i breddmått både för 70 och 95 mm stålregel.

Kortlingsplåt: 2000x120 mm. Artikelnummer: 3372

Kortlingsplåt: 2000x145 mm. Artikelnummer: 3373

  

För ytterligare information ringa oss gärna på Stål & Brandteknik AB.